Сотрудники КЦСОиР «Журавушка» успешно сдали тест на COVID-19.